Bent u slachtoffer van een arbeidsongeval?

Slachtoffers van een arbeids-ongeval kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.
Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Als u ons belt, dan hoort u direct of dit ook voor u van toepassing is. U kunt ons gratis bereiken op 0800-6334286.

In zijn algemeenheid heeft te gelden dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en werkomstandigheden. Dat betekent dat de werkgever alle maatregelen moet nemen die in redelijkheid van hem verwacht kunnen worden om het werk veilig en zorgvuldig te laten uitvoeren. Het gaat dan om werkinstructies, werkschoenen, werkkleding, helm en valbeveiligingsmiddelen e.d.

De werkgever moet vervolgens ook toezien op de daadwerkelijke naleving van de door hem/haar voorgeschreven veilige werkmethodiek. De praktijk wijst uit dat juist de ervaren werknemers die jarenlang hetzelfde werk verrichten onzorgvuldig worden en extra toezicht nodig hebben op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Verder is van belang dat de werkgever verplicht is de arbeidsinspectie in te schakelen bij ernstig letsel na een bedrijfsongeval. Hiervan is sprake als de werknemer door het opgelopen letsel in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Laat de werkgever na de arbeidsinspectie in te schakelen, dan is de mogelijke onduidelijkheid over het ongevalsgebeuren voor rekening en risico van de werkgever.

Een aantal bedrijfsongevallen waarbij een schadevergoeding van toepassing kan zijn:

 • Door (vork)heftruck aangereden (door slecht visueel contact en slechte rijvaardigheid chauffeur)
 • Geraakt door vallende objecten op werkterrein
 • Gewond geraakt op werkterrein terwijl de veiligheidsinstructies niet zijn gemeld
 • Tijdens werk blootgesteld aan giftige stoffen
 • Oogletsel opgelopen tijdens werk (glassplinter, etc)
 • Val van trap (struikelen, vallen, uitglijden)
 • Bij laden/lossen gewond raken
 • Contact met bewegende delen van een machine
 • Tijdens schoonmaakwerkzaamheden gewond raken
 • Ongevallen met goederen of bouwliften
 • Asbest gerelateerde ongevallen
 • Verkeersongeval tijdens werktijd
 • Ongeval door optillen van lasten
 • Gevallen van ondeugdelijke ladder/trap/steiger/laadklep
 • Handletsel door onveilige (zaag)machine
 • Uitgegleden op gladde werkvloer
 • Oogletsel door afbreken slijp schijf
 • Tijdens schoonmaken gesneden aan snijmachine
 • Doos op hoofd gekregen uit stelling
 • Aangevallen door agressieve patiënt/bewoner in zorginstelling
 • Ongeval tijdens verplicht bedrijfsuitje
 • Letsel door onveilige werkmethode

Het letsel beperkt zich niet tot het ‘klassieke’ bedrijfsongeval, zoals de val van de steiger of de ‘klassieke’ beroepsziekten, zoals de versleten knieën van een stratenmaker. Hierbij valt ook te denken aan de ‘nieuwe beroepsziekten’ als overspannenheid en burn-out. Slachtoffers van een verkeersongeval vallen hier ook onder. Dit kan namelijk het geval zijn wanneer u in de uitoefening van uw werk betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval.

De impact van een bedrijfsongeval kan groot zijn. Ook voor de mensen in uw directe omgeving. Er komt van alles op u af. Nadat u de ‘eerste klap’ te verwerken heeft gehad is er de onzekerheid over het herstelproces. Misschien loopt u tegen tal van vragen aan. Hoe moet het verder met het werk en met de financiële kant van de zaak? Wie is aansprakelijk?

Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraag vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Hulpaanvraag na een bedrijfsongeval

Bel ons gratis nummer 0800-6134 zodat u vanaf vandaag gratis wordt bijgestaan door een advocaat. U voorkomt dan ook dat uw rechten (door niet tijdig de juiste juridische stappen te ondernemen) komen te vervallen.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onderstaand hulpaanvraagformulier. Binnen een werkdag wordt er telefonisch contact met u opgenomen door een letselschade advocaat (meestal dezelfde dag nog).
Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.